TỔ QUỐC

Việt Nam

THÔNG BÁO

THÁNG 12/2009
• Ra mắt CLB Violet Thừa Thiên Huế
• Gặp mặt thành viên
• Xây dựng tài nguyên
• Hỗ trợ xây dựng Web cho cá nhân,đơn vị
• Xây dựng tài nguyên
THÁNG 12/2012
• Họp mặt cuối năm thành viên của CLB ViOLET vào 8h ngày chủ nhật 30 tháng 12 năm 2012 tại cà phê Trung tâm học liệu Huế,sô 20 đường Lê Lợi
BQT CLB Violet Thừa Thiên Huế Kính Mời

Liên kết CLB ViOlet

Lịch

Tài nguyên dạy học

BÁCH KHOA TOÀN THƯ

LIÊN KẾT WEBSITE

CHÁT VỚI CÁC TV BQT

 • (Lê Thị Phương Mai)
 • (Hoàng Hữu Hẽo)
 • (Phan Quốc Tuấn)
 • (Hoàng Hữu Cánh)
 • (Đoàn Văn Toản)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  MON_TIENG_ANH__LOP_6__UNIT_8_SPORT_AND_GAMES__LESSON_1__8H30_NGAY_1932020.flv DSC_0245.JPG DSC_0247_FILEminimizer.JPG 46492671_202243880690983_2123223035602272256_n.jpg 46496272_2209714939307277_6059470952188608512_n_FILEminimizer.jpg 46485511_206380673603143_7728492224052199424_n.jpg 41238339_2168542520091186_1545459671257579520_n.jpg 46482906_206380810269796_6321620556047187968_n.jpg 41074960_2168543273424444_992846480052060160_n.jpg 41113262_2168543936757711_2324308997764546560_n.jpg 17498502_1917115141891956_4467455334366600700_n.jpg 41051475_2168542910091147_5688329771440668672_n.jpg Banner7.png Honehone_clock_wh.swf 22449860_501925966846478_4902308826489027479_n.jpg Thu_quyen_ru.swf Happy_new_year.swf Lichga.swf DSC_25191.jpg DSC_3189.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CLB Violet Thừa Thiên Huế.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Ôn tập anh 8 HKI

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:38' 17-12-2014
  Dung lượng: 133.0 KB
  Số lượt tải: 130
  Số lượt thích: 0 người
  REVISON TENSE OF VERBS
  1 - Millions of Christmas cards …………… every year .
  a . send b . are sent
  c . are sending d . was sent
  2 - Jane saw her old friend while she …… the street .
  a . crossed b . is crossing
  c . was crossing d . had crossed
  3 - They tried to make a fire by ………… pieces
  of bamboo together .
  a . adding b . separating
  c . rubbing d . taking
  4. My mother …………………in the kitchen
  at 6 o’clock yesterday evening.
  a- cooks b. cooked
  c. cooking d. was cooking
  5. I was reading ……………….. my sisters
  were playing with their dolls.
  a. when b. while c. at which d. at time
  Multiple choice:
  Multiple choice:
  6. The plant ………………….. every day by her.
  a. was watered b. watering
  c. is watered d. waters
  7. A contest in which participants have to fetch
  water from the river is called ……………
  a. water - fetch contest b. fetching - water contest
  c. water - fetching contest d. fetch - water contest
  8. Nga asked us ……………………… we went to school by bus.
  a- if b. with
  c. however d. along
  9. I don’t know how ……………………………. the game.
  a- playing b. to play
  c. played d. can I play
  10-. ………………………….. is an area of land between
  hills or mountains.
  a- Valley b. Beach c. Bay d. Island
  Multiple choice:
  11- Christmas songs ............for people centuries ago.
  A-were performed B. are performed
  C. performed D. was performed
  12- The park ranger talked about the...........
  A. original inhabitants B. inhabitants original
  C. originally inhabitants D. inhabitants originally
  13- He asked me ..........him a cup of coffee.
  A- make B. to make
  C. making D. made
  14- Would you mind .......... the windows?
  A- closed B. closing
  C. to closing D. to close
  15- Two team members have to make fire in a ..........
  A. fire-making contest B. making-fire contest
  C. contest for making fire D. contest of making fire
  Multiple choice:
  16- We ........dinner when Hoa came.
  A- are having B. have had
  C. had D. were having
  17- Yesterday I went to the market and .........some vegetables.
  A- buy B. buyed
  C. have bought D. bought
  18- Angkor Wat is one of the largest ............in the world.
  A- wonders B. temples
  C. churches D. pagodas
  19- She said she ......... a worker in a large factory.
  A- is B. has been
  C. was D. will be
  20- He said he ........the faucets in our house.
  A. can fix B. could fix
  C. can fixed D. could fixed
  Multiple choice:
  21. "..........to come and have dinner with us?”
  -"I`d love to but I` m busy".
  A- Would you like B. Would you mind
  C. Do you want D. Could you please
  22. The report shows...........the rice- cooking festival was held.
  A. what B. in what
  C. which D. how
  23. " How did Mrs Quyen go to Hawaii? "- " She........a plane ".
  A. made B. did
  C. took D. fly
  24. Our accommodation is..........in the ticket price.
  A. included B. concluded
  C. stayed D. picked
  25. She told me how ....English words well .
  A. learn B. to learn
  C. learned D. learning
  1.“ Mr An is my father”, he said to me.
  (Chuyển sang câu gián tiếp)
  He told me ...............................................
  2.“Do you live in Nui Thanh?”, I said to him.
  (Chuyển sang câu gián tiếp)
  I asked him............................................
  3. It is a farm which raises chickens.
  (Viết lại câu dùng “compound word”)
  It is a ......................................................
  4. Graham Bell invented the telephone in 1876 .
  ( Chuyển sang câu bị động)
  The telephone.................................................................
  Làm theo yêu cầu trong ngoặc:
  was invented by Graham Bell in 1876.
  chicken-raising farm.
  Mr An was his father.
  if he lived in Nui Thanh
   
  Gửi ý kiến

  LỄ RA MẮT CLB VIOLET THỪA THIÊN HUẾ

  Liên kết các đơn vị

  Hội thoại Anh - Việt