TỔ QUỐC

Việt Nam

THÔNG BÁO

THÁNG 12/2009
• Ra mắt CLB Violet Thừa Thiên Huế
• Gặp mặt thành viên
• Xây dựng tài nguyên
• Hỗ trợ xây dựng Web cho cá nhân,đơn vị
• Xây dựng tài nguyên
THÁNG 12/2012
• Họp mặt cuối năm thành viên của CLB ViOLET vào 8h ngày chủ nhật 30 tháng 12 năm 2012 tại cà phê Trung tâm học liệu Huế,sô 20 đường Lê Lợi
BQT CLB Violet Thừa Thiên Huế Kính Mời

Liên kết CLB ViOlet

Lịch

Tài nguyên dạy học

BÁCH KHOA TOÀN THƯ

LIÊN KẾT WEBSITE

CHÁT VỚI CÁC TV BQT

 • (Lê Thị Phương Mai)
 • (Hoàng Hữu Hẽo)
 • (Phan Quốc Tuấn)
 • (Hoàng Hữu Cánh)
 • (Đoàn Văn Toản)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Nhang2.png MON_TIENG_ANH__LOP_6__UNIT_8_SPORT_AND_GAMES__LESSON_1__8H30_NGAY_1932020.flv DSC_0245.JPG DSC_0247_FILEminimizer.JPG 46492671_202243880690983_2123223035602272256_n.jpg 46496272_2209714939307277_6059470952188608512_n_FILEminimizer.jpg 46485511_206380673603143_7728492224052199424_n.jpg 41238339_2168542520091186_1545459671257579520_n.jpg 46482906_206380810269796_6321620556047187968_n.jpg 41074960_2168543273424444_992846480052060160_n.jpg 41113262_2168543936757711_2324308997764546560_n.jpg 17498502_1917115141891956_4467455334366600700_n.jpg 41051475_2168542910091147_5688329771440668672_n.jpg Banner7.png Honehone_clock_wh.swf 22449860_501925966846478_4902308826489027479_n.jpg Thu_quyen_ru.swf Happy_new_year.swf Lichga.swf DSC_25191.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CLB Violet Thừa Thiên Huế.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:31' 21-03-2012
  Dung lượng: 55.5 KB
  Số lượt tải: 48
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH – HỌC KỲ I, LỚP 8
  Năm học 2011- 2012
  Thời gian làm bài: 45 phút
  MA TRẬN ( Bảng 2 chiều )

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  I. Reading
  
  
  
  4
  2.0
  4
  2.0
  
  
  8


  4.0
  
  II. Language Focus
  10

  2.5
  5
  2.5
  
  
  
  
  
  15  5.0
  
  III. Writing
  
  
  
  
  
  2
  0.5
  2
  0.5
  4


  1.0
  
  Tổng
  15

  5.0
   8

  4.0
   4

  1.0

   27

  10.0
  
  
  B. NỘI DUNG ĐỀ THI:
  I. Choose the best answer to complete the below sentences by circling A, B, C or D ( 2.5 ms )
  1. We must be there ………… 7.30 and 8.15.
  A. at B. before C. between D. after
  2. My sister often looks at ………….. in the mirror.
  A. sheself B. herself C.herselves D. to herself
  3. He is old enough ………….. drive a car.
  A. to B. at C.for D. on
  4.They enjoy ………….. jokes.
  A. to tell B. tell C. telling D. told
  5.She is studying hard ………… pass the exams.
  A. for B. in order to C. so as D. so that
  6. His parents are always proud ………….him.
  A. about B. on C. with D. of
  7. My father ………… us to the zoo when he was alive.
  A. used to take B. use to take C. use to taking D. used to took
  8. Ho Chi Minh City is larger and ……………..beautiful than Hanoi.
  A. as B. more C. the most D. most
  9. I know you work really ………….this semester.
  A. hardly B. good C. hard D. bad
  10. Mr. Minh ………….. his car for 15 years, but it still looks very new.
  A. has had B. had C. has D. have had
  II. Supply the correct tenses or forms of the verbs in the brackets ( 2.0 ms )
  1. Last year we had an ………………. ( enjoy ) summer holiday.
  2. You ………………….( learn ) English for a long time?
  3. I’ m bored with this TV program. When …………………………………….. ( it/ finish )?
  4. Which one is ( good )……………, milk or orange juice?
  III. Match the questions in column A with the questions in column B.( 2.5 ms )
  A
  B
  
  1. Which one do you prefer: the country or the city?
  a. It’s a beautiful small village.
  
  2.What is Hoa’s home town like?
  b. Because she didn’t study hard enough.
  
  3. Why couldn’t Jane pass the final exam?
  c. I prefer the country.
  
  4. Why are you laughing?
  d. Sure.
  
  5. Can you help me to move this table?
  e. Because the stories are so funny.
  
  1. ……….. 2. ………… 3. …………. 4. …………. 5. ……………
  IV. Read the passage carefully and then answer the below questions . ( 2.0 ms )
  There are various advantages to live in a large city. For one thing, there is the matter of education: educational programs for all kinds for all ages and interests are available at all times of day and night in a city. Then, a city offers a wide range of choices in entertainment, recreation, and culture as well as opportunities to meet many interesting people. Last but not least is the opportunity for jobs and money: many jobs in may fields are available with higher salaries than in a small town.
  1. Are there any advantages to live in a large city?
  ……………………………………………………………………………………………… .
  2.
   
  Gửi ý kiến

  LỄ RA MẮT CLB VIOLET THỪA THIÊN HUẾ

  Liên kết các đơn vị

  Hội thoại Anh - Việt