LỊCH SỬ 4: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Thị Vy (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:03' 20-09-2012
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 515
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ 4
NGÔ QUYỀN VÀ
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Nguyên nhân vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ?
a/ Do Thi Sách chồng bà Trưng Trắc bị Tô Định giết.
b/ Lòng yêu nước và căm thù giặc của Hai Bà Trưng.
c/ Do Hai Bà Trưng muốn xưng Vương.
d/ Cả 3 câu đều đúng
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
Lược đồ chống quân Nam Hán
Cửa Bạch Đằng
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
Hãy đọc SGK phần chữ nhỏ đầu bài, tìm những thông tin về Ngô Quyền
NGÔ
QUYỀN
Là người làng
Đường Lâm
(Hà Tây)
Là con rể Dương Đình Nghệ
Là người có tài
Chỉ huy quân dân ta đón đánh quân Nam Hán
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
1.Nguyên nhân của trận Bạch Đằng :
Vì sao có trận Bạch Đằng ?

KIỀU CÔNG TIỄN GIẾT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
KIỀU CÔNG TIỄN SAI NGƯỜI CẦU CỨU VUA NAM HÁN
NGÔ QUYỀN BẮT GIẾT KIỀU CÔNG TIỄN VÀ CHUẨN BỊ ĐÓN ĐÁNH QUÂN NAM HÁN
 Sang đánh nước ta lần này, quân Nam Hán đưa một đội quân rất đông hơn 2 vạn quân do Hoằng Tháo chỉ huy.
 Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển ngược sông Bạch Đằng (Quảng Ninh) tiến vào nước ta.
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
Löợc đồ chống quân Nam Hán
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ?
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Kế
đánh
giặc
Của
Ngô
Quyền
Trên
sông
Bạch
Đằng
Lợi dụng lúc thuỷ triều lên, xuống
Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống
nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng
Quân ta mai phục ở hai bên bờ sông
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Thuỷ triều xuống
Thuỷ triều lên
Quân dân chặt gỗ, đẽo nhọn, bịt sắt...
..đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng.
SÔNG BẠCH ĐẰNG
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên, nước che lấp các cọc nhọn.
SÔNG BẠCH ĐẰNG
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Ngô Quyền cho quân bơi thuyền ra khiêu chiến, nhử giặc vào bãi cọc.
CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG
SÔNG BẠCH ĐẰNG
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Lưu Hoằng tháo thúc quân hăm hở đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết.
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Chờ lúc thủy triều xuống, cọc nhọn nhô lên,quân ta mai phục ở hai bên bờ sông đổ ra đánh.
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn, không tiến không lùi được
2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:
Quân Nam Hán chết đến quá nửa. Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.
Sông Chanh
Sông Cấm
sông Bạch Đằng
Cửa Cấm
Cửa Nam Triệu
CHI?N TH?NG B?CH D?NG
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
3. nghia c?a chi?n th?ng B?ch D?ng
Sau khi Ngô Quyền mất, nhân dân ta đã làm gì để tưởng nhớ ông?
Lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Tây)
Trò chơi ô chữ
Cách chơi
Ô chữ gồm 8 từ hàng ngang và 1 từ hàng dọc. Cách chơi như
sau
Cả lớp chia thành 4 đội chơi
Các đội lần lần lượt chọn từ hàng ngang .Khi nghe gợi ý về từ hàng ngang đội chơi nhanh chóng đưa ra câu
trả lời .Nếu sai hoặc sau 30 giây không có câu trả lời thì đội khác được quyền đoán
Mỗi từ hàng ngang được 10 điểm .Từ hàng dọc được 30 điểm
Trò chơi kết thúc khi có đội tìm ra từ hàng dọc
Đội nào có điểm cao hơn là đội thắng cuộc
Ô chữ kỳ diệu
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
8
4
5
6
7
Với ý chí quyết tâm của nhân dân và mưu lược của Ngô Quyền. Kết quả quân Nam Hán như thế nào ?
Đây là kế Ngô Quyền dùng để đánh giặc
Sau khi xưng vương Ngô Quyền chọn nơi này làm kinh đô ?
Lợi dụng điều gì quân ta ra khiêu chiến và mai phục bên bờ sông tiến ra đánh giặc?
Đây là quê hương Ngô Quyền
Đây là hướng quân Nam Hán tiến quân vào nước ta
Người chỉ huy quân ta đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
Tên chỉ huy quân Nam Hán sang đánh nước ta